Noć programera

Coder Club je program pokrenut idejom jednokratnog letnjeg kampa, ali je zbog interesovanja nastavio sa radom. U biblioteci je organizovan od 2015. godine. Cilj kluba je da pruža obrazovanje iz informacionih tehnologija, deci od 8 do 18 godina, na drugačiji način od onoga u školskom programu. Upoznavanje sa svetom progamiranja, mikroelektronskih uređaja, robotikom kao i 3D štamapanjem, jeste ono sa čime se polaznici kluba susreću tokom svojih druženja.

Tokom ovih osam godina, preko četrdeset polaznika programira i kodira svake nedelje. Svoju buduću profesiju, nekolicina starijih polaznika pronašla je upravo zahvaljujući Coder Club-u. Nova Generacija, bez prekida, neguje svoj rad, svojim entuzijazmom i željom za znanjem.

Na nedeljnim okupljanjima deca na kreativan i svrsishodan način koriste stečeno znanje. Tome svedoče priznanja dobijena tokom proteklih godina. Na nekoliko državnih i međunarodnih takmičenja su osvojili nagrade. Na takmičenju Svetske robotske olimpijade (World Robot Olympiad), 2022. godine, u nacionalnom finalu, u konstruisanju i programiranju LEGO robota, pobedila su dva tima iz Coder Club-a. Oni su se time plasirali za svetsko finale robotske olimpijade, koje će se održati u novembru u Dortmundu.